HP OFFICEJET PRO X451: מעל חצי מיליון הדפסות

HP OFFICEJET PRO X451: מעל חצי מיליון הדפסות

דוח השימוש מהמדפסת של הלקוח. 590000 דפים, מתוכם 95000 – בצבע. המדפסת עובדת ללא בעיות. מדפסת אחרת של אותו לקוח הגיעה כבר ללמעלה מ-700000 אבל אין לי דוח שלה. כמובן אלה בעיקר הדפסות עם אחוז הכיסוי נמוך יחסית כמו מעטפות וכל מיני טפסים ופנקסים כי אלה הדברים שמדפיסים במשרדים ובתי דפוס. אבל זה דוגמה יפה של היכולות המכניות של הנדפסות האלה. לא צעצוע בכלל.

 

hp-report-2

אודות inkadmin